Uppdaterad blankett..

Nu är blanketten, ni finner i kontakt fliken, med inbetalningskort för medlemskap uppdaterad med korrekta adresser! På denna blankett finner ni även information om klubben samt avgift och kontonummer för dig som redan är medlem.

/Styrelsen